Om SG-Trafikkskole

Her kan du lese litt om hvem vi på SG-Trafikkskole er, hva vi står for og hva vår agenda er.

Svein Grønsleth, startet SG - Trafikkskole i 2001, har jobbet som trafikklærer siden 1971. Underviser i klasse B og Klasse BE/B96.

Eli Pettersson, har jobbet som kontoransvarlig hos SG - Trafikkskole siden 2003. Hun tar seg av det praktiske rundt timebestilling, betaling av kjøretimer, bestilling av førerprøver osv.

Andreas H. Johansen, har jobbet hos SG - Trafikkskole siden 2010. Underviser i klasse B og Klasse BE/B96.

Jon Eivind Gullord, har jobbet hos SG - Trafikkskole siden 2017. Underviser i klasse B.


Car-image

Som trafikkskole er vårt hovedfokus opplæring i førerkort klasse B, og førerkort klasse BE / B96.


Vårt hovedmål er at du skal oppleve oss som en seriøs aktør, som lytter til dine ønsker og tar dine behov på alvor. Vi ønsker også at trafikkopplæringen skal være en positiv opplevelse fra start til slutt.


For å oppnå dette har vi noen interne retningslinjer:

 • Bestilling av kjøretimer og annen elev-kontakt skal som hovedregel skje via vårt betjente kontor. Grunnen til dette er at vi ikke ønsker å måtte bruke tid på timebestillinger og annen elevkontakt i andre elevers kjøretimer. Dette er både umoralskt ovenfor deg som elev, og ulovlig i følge vegtrafikkloven. (Telefonbruk etc.)
 • Betaling av kjøretimer skal skje på vårt betjente kontor, enten med kort eller kontant, evt. overføring via nettbank. Grunnen til dette er at vi ikke ønsker å måtte bruke tid på betaling i kjøretimene. Det går fort 5 - 10 minutter om dette skal gjøres i bilen, og dermed tilsvarende mindre tid til kjøring.

Vi har også forpliktet oss til å følge ATLs (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) etikkplakat.

Etikkplakaten

Trafikkskolen og dens ansatte forplikter seg til å:
 1. Respektere den enkelte elevs egenart og forutsetninger.
 2. Respektere taushetsplikten i forhold som gjelder elevene.
 3. Gi opplæring i overensstemmelse med regelverket, med faglig og pedagogisk oppdaterte lærere.
 4. Gi eleven informasjon om framdriften i opplæringen og gjøre spesielt oppmerksom på om eleven har behov for lang opplæringstid.
 5. Utnytte undervisningstiden optimalt.
 6. Behandle klager raskt og serisøt.
 7. Vise samfunnsansvar ved drift av virksomheten.
 8. Markedsføre sine tjenester i overensstemmelse med markedsføringsloven og unngå villedende reklame og annonsering.
 9. Vise respekt overfor andre lærere og søke å fremme samarbeid med andre trafikkskoler og kolleger.
 10. Ha ryddige organisatoriske og administrative forhold.

Medlem av:

TF

Kontakt oss: • Org.nr: 984.939.701
 • Kontonr: 1644.05.24757

Snarveier